Ανακοινώσεις

Φόρμα Εγγραφής Ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων

ΗΜΕΡΙΔΑ παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου BeHealth Ενημερωθείτε... (22-11-2015)

Φόρμα Εγγραφής Ημερίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίασης του έργου BeHealth

Θεματικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου BeHealth

Διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια σύγχρονου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού Επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στη διασυνοριακή περιοχή Ενίσχυση του νοσοκομειακού δυναμικού μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεμιναρίων  Διοργάνωση δράσεων προβολής και δημοσιότητας για το ευρύ κοινό

Η δημόσια υγεία είναι ο πιο σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ποιότητας ζωής. Συνεργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην διασυνοριακή περιοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τις ιατρικές υποδομές και ενισχύουμε την μετάδοση γνώσης και εμπειρίας για να σώζουμε ανθρώπινες ζωές.

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη

Γενικό Νοσοκομείο του Petrich MBAL "Rokfeler"

Rokfeler 52

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Άγιος Σίλλας, Καβάλα

Υγειονομική Επιθεώρηση του Blagoevgrad

Blagoevgrad, "Bratya Miladinovy" 2

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και Εθνικούς πόρους

της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.