История на проекта

Високото ниво на услугите по здравеопазване е винаги много трудно за постигне, защото конвенционалните лечебни процедури, освен ако не се отнасят за естетична хирургия, са скъпи. Затова проект “BEHEALTH - По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона” е насочен към съвместната работа между регионалните представители на Здравните министерства на двете страни и ключовите местни многопрофилни болници. Новите методологии и инструменти за планиране и реагиране в редовните случаи, могат да бъдат приложени и при новите услуги и в кризисни ситуации. Обсегът на проекта е целият трансграничен регион и за двете страни. Всеки чуждестранен случай, налагащ болнично лечение близо до границата е свързан с различия в здравното осигуряване, потребностите на пациентите и възможности и приоритетите на болниците. Всяка държава-членка на ЕС има свои собствени наредби за уреждане на тези въпроси. Въпреки това, новата Дректива на ЕС 2011/24/ЕС от 28.02.2011г. за трансгранично здравно обслужване цели решаване на тези въпроси.

Проектът BEHEALTH подкрепя прилагането на подхода "отдолу-нагоре", в зависимост от нуждите на гражданите от трансграничния регион, изграждането на сътрудничество на регионално равнище за съвместно развитие на здравния сектор в съответствие с горепосочената директива.

Проектът е разработен и изпълнен в рамките на Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г." От Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония и Тракия (4ти РОЗМТ) в сътрудничество с Регионална здравна инспекция Благоевград, Многопрофилната болница в Кавала и МБАЛ "Рокфелер" в Петрич. Той е съфинансиран от Европейския съюз (85%) и Националните бюджети на Гърция и България (15%).

Проектът е съ-финансиран от Европейския съйз (ЕФРР)

и националните бюджети на Гърция и България по Програмата за Европейско териториално сътрудничество