Новини

New Publicity material for BeHealth. (20-5-2015)

Get informed for the project BeHealth. (20-5-2015)

The 1st Newsletter of BeHealth has been published. (20-5-2015)

The 2nd Newsletter of BeHealth has been published. (20-5-2015)

The 3nd Newsletter of BeHealth has been published. (16-7-2015)

The 4nd Newsletter of BeHealth has been published. (16-7-2015)

Проектът е съ-финансиран от Европейския съйз (ЕФРР)

и националните бюджети на Гърция и България по Програмата за Европейско териториално сътрудничество