Европейската програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г.”

www.greece-bulgaria.eu

Управляващ орган на Eвропейските програми за териториално сътрудничество

www.interreg.gr/en

Европейската дирекция по здравеопазване и безопасност на храните

www.ec.europa.eu

Министерство на здравеопазването (Гърция)

www.moh.gov.gr

Министерство на здравеопазването (България)

www.mh.government.bg

Регионално звено на Кавала

www.pekavalas.eu

Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония и Тракия (4ти РОЗМТ)

www.4ype.gr

МБАЛ "Рокфелер", гр. Петрич

www.bolnicapetrich.com

Болница „Кавала”

www.kavalahospital.gr

Регионална здравна инспекция - Благоевград

www.rzibl.org

Проектът е съ-финансиран от Европейския съйз (ЕФРР)

и националните бюджети на Гърция и България по Програмата за Европейско териториално сътрудничество