Новини

20/05/2015 : Get informed for the project BeHealth.

20/05/2015 : The 1st Newletter of BeHealth has been published.

20/05/2015 : The 2nd Newletter of BeHealth has been published.

16/07/2015 : The 3nd Newletter of BeHealth has been published.

16/07/2015 : The 4nd Newletter of BeHealth has been published.

Read More...

Общественото здраве е най-важният аспект в нашето общество. Ние си сътрудничим за подобряване на здравните услуги за всички граждани в трансграничния регион. В тази връзка ние надграждаме медицинската инфраструктура и подобряваме обмена на знания и опит, за да се спаси човешкия живот

Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония и Тракия (4ти РОЗМТ)

Гр. Солун, ул. „Аристотел” 16

МБАЛ "Рокфелер", гр. Петрич

ул. „Рокфелер” 52

Болница „Кавала”

Гр. Кавала, Агиос Силас

Регионална здравна инспекция - Благоевград

Гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” 2

Проектът е съ-финансиран от Европейския съйз (ЕФРР)

и националните бюджети на Гърция и България по Програмата за Европейско териториално сътрудничество